Prestashop Kod rabatowy za zamówienie

Moduł ten umożliwia automatyczne wygenerowanie kodu rabatowego oraz przypisanie go użytkownikowi gdy jego zamówienie zostanie zrealizowane (zaakceptowane). Moduł pozwala na zdefiniowanie akcji typu: Po pierwszym zamówieniu klient otrzymuje kod rabatowy, po trzech zamówieniach klient otrzymuje kod rabatowy, itp.

Wersja sklepu 8.x, 1.7.x, 1.6.x, 1.5.x, 1.4.x PrestaShop 8.0 support Yes :-)
Dostępne wersje językowe
Wersja modułu 3.2.1
Działa z ThirtyBees Tak
Publiczna pomoc i dyskusja Porozmawiaj o tym dodatku
 • Pewne źródło pochodzenia modułu Kod rabatowy za zamówienie
 • Support do modułu Kod rabatowy za zamówienie
 • Bezpłatne aktualizacje modułu Kod rabatowy za zamówienie
 • Otwarty kod - możliwość wprowadzania zmian Kod rabatowy za zamówienie
 • Moduł Kod rabatowy za zamówienie działa z PrestaShop 1.7
 • Moduł Kod rabatowy za zamówienie działa z PrestaShop 1.6
 • Moduł Kod rabatowy za zamówienie działa z PrestaShop 1.5
 • Moduł Kod rabatowy za zamówienie działa z PrestaShop 1.5
 • Moduł Kod rabatowy za zamówienie działa z PrestaShop 8.0

Opis modułu: Prestashop Kod rabatowy za zamówienie

Moduł kod rabatowy za zamówienie pozwala na automatyczne wygenerowanie kodu rabatowego użytkownikowi, który złożył zamówienie w Twoim sklepie. Ty - jako administrator sklepu możesz ustalić liczbę zamówień która upoważnia do zdobycia kodu rabatowego, ustalisz także szczegółową specyfikację każdego kodu. Kupony są automatycznie dodawane do bazy danych, a klient otrzymuje email z informacją o zdobytym kodzie rabatowym.

 

kody rabatowe za zamowienia prestashop

 

 

Kody rabatowe za zamówienie - ustawienia i możliwości modułu

Modułem można zarządzać z panelu administracyjnego sklepu (zakładka moduły). Moduł posiada dwa podstawowe działy: ustawienia generalne, oraz ustawienia kodów rabatowych. Szczególne znaczenie ma drugi dział, gdzie zdefiniujesz tzw. akcje oraz ustalisz wartość jak i pełną specyfikację kodu rabatowego)

 

Ustawienia generalne modułu

 1. Możesz włączyć funkcję kodów rabatowych
 2. Możesz wyłączyć funkcję kodów rabatowych
 3. Możesz włączyć automatyczne powiadamianie klienta drogą mailową o przyznanym rabacie
 4. Możesz wybrać statusy zamówień - klient otrzyma rabat wyłącznie gdy status zamówienia znajdzie się na liście statusów które wybrano (oznacza to tyle, że kod rabatowy zostanie wygenerowany gdy status zamówienia przyjmie wartość (przykładowo) płatność zaakecptowana, zamówienie wysłano, itp.)
 5. Możesz ustalić sposób zliczania zamówień (czy moduł ma brać pod uwagę wszystkie zamówienia, czy zamówienia za które klient otrzymał kupon)
 6. Moduł wysyła kody rabatowe na dwa sposoby - po zmianie statusu zamówienia (na taki, który mówi o tym, że kod się należy) lub za pośrednictwem tzw. zadań cron (na podstawie statusów zamówienia) - możesz zadecydować z jakiej metody moduł będzie korzystał. Dodatkowo dla tej metody przewidziano możliwość wysyłki kuponów po X dniach od momentu otrzymania uprawnień do nagrody.

 

Ustawienia kodów rabatowych

Możesz zdefiniować tzw. akcje, oznacza to tyle, że możesz określić ile złożonych zamówień musi mieć klient, aby został wygenerowany kod rabatowy. Zaletą modułu jest fakt, że możesz zdefiniować dokładnie tyle akcji, ile chcesz. Dla przykładu:

 • Pierwsze zamówienie - klient otrzymuje kod rabatowy 5% na zamówienie (+ możliwość ustawienia pozostałych parametrów kodu)
 • Drugie zamówienie - klient otrzymuje kod rabatowy 10% na zamówienie (+ możliwość ustawienia pozostałych parametrów kodu)
 • 5 zamówień - klient otrzymuje kod rabatowy 25% na zamówienie (+ możliwość ustawienia pozostałych parametrów kodu)
 • ...
 • itd.

 

Każda akcja może posiadać:

Nazwę wewnętrzą (widoczną tylko dla Ciebie w celu łatwej identyfikacji na liście akcji)

Można utworzyć i zdecydować z jakiego szablonu email moduł skorzysta przy wysyłce wiadomości email

Unikalny tytuł wiadomości jaki zostanie przesłany do użytkownika (email)

Liczbę zamówień która spowoduje, że klient otrzyma kod rabatowy

możliwość zdefiniowania zakresu liczby zamówień która przysługuje do otrzymania danego kodu rabatowego

możliwość określenia minimalnej wartości zamówienia która uprawnia do otrzymania kodu rabatowego

możliwość zdefiniowania maxymalnej wartości zamówienia która uprawnia do otrzymania kodu rabatowego

możłiwość zdefiniowania ograniczenia związanego z producentami. Kod rabatowy zostanie wygenerowany tylko wtedy gdy conajmniej jeden z zakupionych produktów będzie powiązany z wybranym producentem (lub wybranymi producentami)

możliwość zdefiniowania ograniczenia związanego z produktami. Kod rabatowy zostanie wygenerowany tylko wtedy, gdy złożone zostanie zamówienie na wybrany produkt (lub produkty)

możliwość wykluczenia zamówień z procesu generowania kodu rabatowego, jeżeli zamówienie zostało złożone na określony produkt (lub produkty)

opcja pozwalająca generować kupony do zamówień tylko w przypadku gdy zamówienie zostało złożone bez kuponu rabatowego

funkcja pozwalająca generować kod rabatowy o wartości odpowiadającej zdefiniowanej procentowej wartości zamówienia (wartości produktów w tym zamówieniu)

funkcja pozwalająca generować kupony i powiązać je z kontem klienta. Możesz zadecydować czy takie powiązanie ma być ustanowione. Wówczas tylko ten klient będzie miał możliwość skorzystania z tego kodu rabatowego (w przeciwnym wypadku może ten kupon podarować np. koledze)
funkcja, która generuje kody wyłącznie dla zalogowanych klientów. Klienci którzy kupią za pośrednictwem tzw. quest checkout nie otrzymają kodu (możesz włączyć opcję która wygeneruje im kupon)

funkcja, która pozwala wybrać grupy klientów, które będą uprawnione do otrzymania danego kodu rabatowego

 

Zaawansowana konfiguracja kodu rabatowego

Za pomocą tego modułu PrestaShop dokładnie ustawisz wartość kodu rabatowego, zdefiniujesz ograniczenia (np. dotyczące wartości koszyka, kategorii itp.), oraz określisz jak kod rabatowy ma wpłynąć na cenę (zniżka kwotowa, procentowa, dla całego koszyka, czy wybranych produktów). Dokładna specyfikacja możliwości definicji kodu, znajduje się poniżej:

 

Podstawowe ustawienia kuponu

 1. Możesz zdefiniować nazwę kodu w każdym języku który jest dostępny w Twoim sklepie
 2. Możesz zdefiniować opis kodu rabatowego (widoczny tylko dla Ciebie)
 3. Możesz zdefiniować liczbę znaków jaka zostanie wykorzystana do automatycznego wygenerowania kuponu
 4. Możesz włączyć lub wyłączyć sufix (czyli kod doklejany do kodu na jego końcu np. XHFKKLO33 SUFIX )
 5. Możesz zdefiniować zawartośc sufixu w każdym dostępnym języku w sklepie
 6. Możesz włączyć lub wyłączyć prefix (czyli kod doklejany do kodu na jego początku np.  PREFIX 00HFKK)
 7. Możesz zdefiniować zawartość prefixu w kazdym dostępnym języku w sklepie)
 8. Możesz podświetlić kod rabatowy w koszyku
 9. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję "partial use" 
 10. Możesz ustawić priorytet kodu rabatowego (czyli kod rabatowy z priorytetem "1" będzie przetworzony przed kodem z priorytetem "2")
 11. Możesz zdefiniować czy kod rabatowy po wygenerowaniu ma być aktywny, czy nie aktywny

 

Ustawienia warunków kodu rabatowego

 1. Możesz zdefiniować jak długo kod rabatowy będizie aktywny od momentu jego wygenerowania (w dniach)
 2. Możesz zdefiniować miminalną wartość koszyka od której kod rabatowy będzie aktywny
 3. Możesz zdefiniować walutę minimalnej wartości koszyka
 4. Możesz definiować czy podatek ma być uwzględniony w minimalnej wartości koszyka (kworta netto koszyka, lub kwota brutto)
 5. Możesz zdefiniować czy kwota wysyłki ma być uwzględniona w minimalnej wartości koszyka
 6. Możesz zdefiniować ilość kuponów (tj. określić ile razy kupon może być wykorzystany)
 7. Możesz zdefiniować ilość kuponów na użytkownika
 8. Możesz zdefiniować ograniczenie dotyczace kategorii
 9. Z aktywną opcją dotyczącą ograniczenia kuponu do wybranych kategorii możesz je wybrać, kod rabatowy wówczas będzie działał tylko w tych kategoriach.
 10. Możesz zdefiniować ograniczenie dotyczące produktów
 11. Z aktywną opcją dotyczącą ograniczenia kuponu do wybranych produktów możesz je wybrać, kod rabatowy wówczas będzie działał tylko z tymi produktami
 12. Możesz zdefiniowac ograniczenie dotyczące producentów
 13. Z aktywnym ograniczeniem dotyczącym producentów możesz wybrać producentów dla których kod rabatowy będzie aktywny
 14. Możesz zdefiniować ograniczenie dotyczące atrybutów
 15. Z aktywnym ograniczeniem dotyczącem atrybutów możesz wybrać atrybuty produktów dla których kod rabatowy będzie aktywny

 

Wartość kodu

 1. Możesz zdefiniować czy kod rabatowy ma opiewać np. na darmową wysyłkę
 2. Możesz również zdefiniować wartość kodu w procentach lub kwocie
 3. Ustalając typ kodu na zniżkę w procentach możesz oczywiście określić wartość zniżki
 4. Ustalając typ kodu na zniżkę w kwocie możesz podać konkretną wartość kodu w wybranej walucie, czy z ma być uwzlędniony podatek, czy też nie
 5. Możesz wybrać do jakiego produktu ma być zastosowany kod rabatowy
 6. Możesz również zdecydować, że kod rabatowy zostanie uwzględniony dla całego koszyka
 7. Możliwość przyznania zniżki dla najtańszego produktu w koszyku
 8. Możliwość przyznania zniżki dla wybranych produktów (w sekcji conditions)
 9. Możliwość przyznania darmowego produktu (możesz wybrać produkt oraz jego kombinację - np. wersję kolorystyczną, rozmiar itp.)

 

Zmienne dostępne w wiadomościach email wysyłanych przez ten moduł

Ten moduł dodaje specjalne zmienne które można wykorzystac w treści emaili. Oczywiście, to są dodatkowe zmienne, cały czas można korzystać z tych standardowych jak {shop_name}, {shop_logo} itp.

Zmiena Opis
{voucher} Ta zmienna wyświetla kod wygenerowanego rabatu w treści emaila, np: XFDE3240SS
{voucher_name} Ta zmienna wyświetla nazwę wygenerowane kodu rabatowego. W przypadku PrestaShop 1.4.x będzie to wartość identyczna jak {voucher_description}
{voucher_date_from} Ta zmienna wyświetla datę (wraz z godzina) od której kod rabatowy będzie możliwy do użycia
{vocuher_date_to} Ta zmienna wyświetla datę (wraz z godziną) w której kod rabatowy wygaśnie
{voucher_dateonly_from}

Ta zmienna wyświetla datę (rok, miesiąc, dzień) od której kod rabatowy będzie możliwy do użycia

{vocuher_dateonly_to}

Ta zmienna wyświetla datę (rok, miesiąc, dzień) w której kod rabatowy wygaśnie

{voucher_value} Ta zmienna wyświetla wartość kodu rabatowego
{customer_firstname} Ta zmienna wyświetla imię zarejestrowanego klienta
{customer_lastname} Ta zmienna wyświetla nazwisko zarejestrowanego klienta

Przykłady wykorzystania modułu: Prestashop Kod rabatowy za zamówienie

Powiązane Video: Prestashop Kod rabatowy za zamówienie

Opinie o module: Prestashop Kod rabatowy za zamówienie

Wszystkie oceny tego modułu zostały wystawione przez klientów, którzy kupili tę wtyczkę. Jeżeli chcesz dodać swój komentarz do zakupionego modułu - poczekaj 2 tygodnie. Na maila prześlemy Ci automatyczną wiadomość kierującą do formularza który umożliwi dodanie oceny
Average grade
4.82
Ana2023-02-21
Lambert2023-01-04
Emma2022-11-22
Mayra2022-09-23
Mariagiulia2022-09-08
Oriol2022-09-01
Mercedes2022-08-19
Océane2022-08-18
Bernardo2022-07-25
Gabriele2022-07-11
Igor2022-06-25
Colette2022-06-17
Inês2022-06-16
Eufemia2019-11-24
Pol2019-11-23
Maggiore2019-11-12
Mattia2019-11-11
Alessandro2019-11-10
Tristan2019-11-03
Thibaut2019-10-30
Aleix2019-10-25
Ryszard2019-10-23
Charlotte2019-10-19
Aleksandra2019-10-19
Tomasz2019-10-17
Emmanuelle2019-09-06
Bruno2019-07-26
Eldon2019-07-21
Akira2019-06-03
Léna2019-05-30
Áron2019-05-27
Kornel2019-05-20
Flóra2019-04-18
Albino2019-04-15
Tomás2019-03-25
Marcos2019-02-21
Vasco2019-02-21
Timothée2019-02-20
Evelin2019-02-16
Arvid2019-02-10
Carlee2018-07-24
Margaret2018-07-17
Vince2018-07-16
Lucía2018-07-15
Anastazja2018-07-08
Giobbe2018-01-05
Fábio2017-12-11
Franck2017-12-09
Joel2017-09-24
Vito2017-06-16
Laila2017-06-10
Jimena2017-05-12
Ernő2016-09-29
Andrés2016-08-02
Zsombor2016-07-07
Shad2016-06-15
Olo2016-04-28
Dorina2016-04-04
János2016-03-15
Carolina2015-04-03
Astrid2015-02-19
Anastasie2015-01-28
Ivan2014-08-09
Marine2014-06-06
Andreia2014-01-12
Lauriane2014-01-10
Tracey2014-01-02

Najczęściej zadawane pytania

feature under construction

Powiązane posty z bloga

Aktualnie brak powiązanych artykulow

Kod rabatowy za zamówienie Changelog - informations o aktualizacjach

3.2.1

 • added support of prestashop 8.x
 • improved workflow of module's features to make it fully compatible with new prestashop 8.0
 • email templates manager does not spawn the error codes while you edit the template that module sends to customers
 • voucher codes generator engine does not spawn error about missing variables (during voucher code object validation process)

3.2.0

 •  added improvements to bulk generation process of voucher codes for bulk status change feature 

 

3.1.9

 • added new feature to generate and send rewards for customers that created an account in shop after defined date 

 

3.1.8

 • added improvements to module's scripts in shop's back office to improve workflow of configuration form

 

3.1.7

 • added new variables to email delivered by module
 • {order_reference} and {order_id}

 

3.1.6

 • added improvements to email variables that module includes to email templates

 

3.1.5

 • added fixes to blind carbon copy message that module can send to shop owner

 

3.1.4

 • reformatted voucher value information that is included to email notification when customer receives reward

 

3.1.3

 • added feature to define country related restrictions (voucher can be used by customers from selected countries)
 • added better language switcher to configuration page of voucher code

 

3.1.2

 • added improvements to group of customer condition

 

3.1.1

 • added improvements to voucher generation process for orders placed during specific time 

 

3.1.0

 • added improvements to voucher calculation process
 • from now exclusions works correctly (voucher code value based on percentage value of order value is calculated properly)

 

3.0.9

 • added new feature that allows to exclude orders (from reward generation process) if order will be placed for products different that defined in the setting

 

3.0.8

 • added new feature that allows to exclude orders (from reward generation process) if order will be placed for some specific product(s)

 

3.0.7

 • added new version to send voucher code only if order will contain product from selected category(ies)
 • this version of the module requires its reinstallation

 

3.0.6

 • added feature to activate / deactivate reward
 • this version of the module requires its reinstallation

 

3.0.5

 • added new feature to voucher configuration
 • from now you can generate vouchers that will work for selected countries only

 

3.0.4

 • added fixes to reward settings, from now mininimal and maximal order value currencies are saved properly
 • added additional notifications in shop's back office to understand what's wrong with settings if there are some problems with email delivery

 

3.0.3

 • added improvements related to design of configuration page (added several tooltips with explanations + improved visibility of most important buttons)

 

3.0.2

 • added fixes to smarty templates editor, there was a problem with feature usage in new prestashop 1.7.6.2

 

3.0.1

 • added improvements to emailTemplatesManager to avoid conflict with tabs on module edit page

 

3.0.0

 • Big release
 • - totally redesigned back office of the module to make configuration user-friendly
 • - added new feature to define time-frame (enable or disable)
 • - module will generate reward only if order will be placed during specific time frame
 • - added new feature: email templates manager, from now you can create many email templates for maling with rewards directly from module configuration page (without touching module files!)

 

2.4.3

- added improvements to module's translation files

 

2.4.2

- added improvements to vouchers engine (updated it from v4.8 to v5.0)

- added improvements to module's updates checker feature

- added improvements to reward generation process related to identification of customer's language (when reward is generated in shop's back office)

 

2.4.1

- added feature to generate voucher code with value equal to value of selected specific product in cart

- this version of the module requires reinstallation

 

2.4.0

- added improvements to email delivery feature that sends a copy of email to merchant

 

2.3.9

- fixed issues with products search in prestashop 1.7.x (on module configuration page)

 

2.3.8

- extended recently added function with new options

- you can select order total paid (shipping + products) tax included

- you can select order products total value (products only, without shipping) tax included

- you can select order total paid (shipping + products) tax excluded

- you can select order products total value (products only, without shipping) tax excluded

 

2.3.7

- added feature related to dynamic value of voucher code (based on percentage value of placed order)

- now you can decide what value will be used to calculate the voucher discount value.

- you can select order total paid (shipping + products)

- you can select order products total value (products only, without shipping)

 

2.3.6

- added improvements to manufacturer selection tool, it contains scroll when manufacturer list has many manufacturers

 

2.3.5

- added improvements to module usage in multistore environments 

- added feature to decide about characters used to generate voucher codes

- you can generate now codes with usage of alphanumeric, numeric, alpha characters set

 

2.3.4

- added improvements to feature to give a voucher for next purchase only if cart will contain selected products'

 

2.3.3

- added new email variables to use {voucher_dateonly_from} and {voucher_dateonly_to}

- {voucher_dateonly_from} This variable will print a date from which voucher will be active and available to use (date only: year, month, day)

- {voucher_dateonly_to} This variable used in email template will print voucher expiry date (date only: year, month, day)

 

2.3.2

- added improvements to identification of orders when option to count orders is active

 

2.3.1

- added feature to dynamically generate voucher code with param "minimal basket"

- minimal basket value will be dynamically generated based on previously placed order

- for example: minimal basket equal to order total value, minimal basket equal to doubled order total value

 

2.2.1

- added feature to define title of email directly on action configuration page

- added feature to select template of email that module will send for selected reward (while you configure action)

- new version of the module requires reinstallation

 

2.1.0

- added feature to send voucher codes only for selected groups of customers

- added feature to send voucher codes after X days (available in cron job settings)

- module updated to version 2.1.0 requires reinstallation and reconfiguration of rewards (select groups permitted to receive coupon codes)

 

2.0.0

- released version of the rewards module that fully supports new prestashop 1.7.x

- added translation improvements

- added improvements to calculating number of orders

 

1.9.7

- added fixes to feature to exclude value of products from selected categories from calculation of min / max order value

 

1.9.6

- updated module configuration page design

- updated vouchers engine core

- added new feature to exclude products from selected categories from order total value (min / max order value to receive coupon codes)

- new version of module requires reinstallation of the addon

 

1.9.5

- updated feature to check if new version of module is available

 

1.9.4

- updated spanish language

 

1.9.3

- improved multistore support

- added new features to voucher configuration tool

- possibility to decide if voucher code will be available only in shop where it was generated or also in other shops (multistore)

- improvements to voucher settings form

 

1.9.2

- added notification if admin will try to alter existing reward

- added feature to define new rule concerning suppliers

- updated missed translations for new features

- added improvements to cart rule "uncombinable with other cart rules" option

- added improvements related to prestashop 1.7.x support (this version will be supported in next version of the module)

 

1.9.1

- added new major feature to module that allows to define coupons (rewards) only if customer bought selected products

- as a shop owner you can easily define products that must be in cart to get coupon code

- updated module configuration page with explanations (usage tips)

- updated module updates engine

- updated translations for old and new features

- because of this we decided to release new major version of the module

- this version of module requires reinstallation of addon

 

1.8.7

-  feature that allows to associate generated voucher code with customer account. You can enable or disable this feature. If enabled - only customer that received coupon will have possibility to use it. If disabled - customer can give this code to friend and voucher can be used from different account.

possibility to generate coupon codes for registered customers only (not guests during guest checkout) - you can enable or disable this feature.

- new variable for email templates: {voucher_name} - it displays name of the voucher

 

1.8.6

- updated voucher configuration tool feature

- added explanation videos of advanced voucher configuration tool

- added improvements to updates system

- removed annoying messages abount pending update

 

1.8.5

- added improvements to list of generated rewards

- new better updates notifications system

- you can enable / disable notifications manually

- you can check for updates manually

- added new email variables (see module description, you can find full list of available variables)

 

1.8.4

- added feature to browse and manage list of generated vouchers. List is available under Price rules > customers rewards section

 

1.8.3

- updated missed translations for Polish language

 

1.8.2

- updated email templates, now they are modern, responsive and with more variables than before

 

1.8.1

- minor language improvements and cleaned up module directory, now it doesnt contain unnecessary files

 

1.8.0

fixes for carrier restrictions feature, now module saves correct carriers (while addon generates new voucher code)

 

1.7.8

generowanie kodu rabatowego o wartości stanowiącej procentową wartość zamówienia (np 10% wartości zamówienia)

 

1.7.7

poprawki do funkcji testowej

 

1.7.6

dodana została funkcja pozwalająca na przetestowanie wysyłki kuponów przed ich aktywacją 

 

1.7.5

poprawki do tłumaczeń modułu, zwłaszcza back office i zarządzania wartościami kuponów

 

1.7.4

poprawki do wysyłania kuponów przez crona, poprawiona została funkcja definiująca język maili 

 

1.7.3 

usprawnienia do strony konfiguracyjnej kod rabatowy

poprawki do procesu instalacyjnego

możliwość wysyłki kodów za pomocą cron'a