Prestashop Sell CDKeys / License keys

This is PrestaShop module that allows you to sell CdKeys / licenses in your online shop. Addon automatically sends coupon codes to your customers right after they will order product marked as product that is a "cdkey / license" product. It's a multitool so-called license key manager

Shop version 1.7.x, 1.6.x, 1.5.x
Available translations
Module version 2.0.3
Works with ThirtyBees Yes

More info: Prestashop Sell CDKeys / License keys

As I already mentioned this is PrestaShop module that is license key manager tool. With this addon you can sell cdkeys. Complex module settings allows to manage licenses in really handy way. With one mouse click you can import thousands of licenses, manage them, activate, remove etc. Please read module description below to get more informations about features available in this addon.

 

sell cdkeys codes licenses

 

Module features

The most important and basic feature of this PrestaShop addon is an automatic process of license key delivery. Module automatically sends cdkeys for customers that will buy products marked as "license" (associated with group of codes). In addition module contains a lot of other features that make the management process handy and intuitive. 

 

Basic module configuration

On addon configuration page you can define the statuses of orders. Module will send license key only if order of status will be one from selected statuses. So, in simple words, module will send cdkeys only if order status will be for example "payment accepted" or "on backorder" etc.  ( see screenshot ). Module contains feature to select groups of customers - these groups will receive coupon automatically. If customer will not be associated with selected groups - module will not send / add license key to their account - you will have to do it manually (great feature to prevent SCAM)

 

Unique email templates for each group of cdkeys

Each group of cdkeys can use different email template and email title. Thanks to this you can personalize the email delivery for each cdkey product.

 

Import tool settings

Advantage of the module that makes it very usefull and allows to save a lot of time is a feature to import cdkeys. Import tool settings allow to define specification of licenses and also specification of the file. Row delimiter is a specification of csv file, you define here symbol that separates codes. Column delimiter is an option of CSV file, you define here symbol that separates specification values. Active - imported license will be active, or not. Module sends licenses that are active only.

 

Import tool

Whole import process is based on CSV files (from excel for example). In these CSV files you can have a thousands of codes. It's enough to upload this file to your module (on module configuration page you've got special form to import such file). Then it is enough to click "import to database". Module will do the rest and you will save a lot of time :)

 

License key management

Module creates new position in your back office menu. You can find there new element "license key manager" ( see screenshot ) . You can manage license keys there. You can create new groups of licenses and associate them with products in your store. Based on this association module will send cdkeys to customers. You can add new liceses, export them, check how many liceses were sold. You can also browse the list of sold licenses with details (who bought, what is the code, product etc.)

 

History of sold cdkeys

In this module section you can see what codes you sold and who bought them. This section allows you to manually assign codes to customer accounts and re-send emails with codes. You can also alter specification of the code that module bought (for example you can change cdkey code here)

 

Automatic update of products' stock

One from the great features available in the module is automatic sychronization of products stock. Module automaticaly updates the stock of product based on available cdkeys in module's database. Module updates the stock each time someone will purchase the cdkey product or each time you will update the settings of the group (load new cdkeys to database)

Usage examples of module: Prestashop Sell CDKeys / License keys

  1. sell cdkeys in prestashop
  2. sell codes in prestashop
  3. sell access codes in prestashop
  4. sell serial keys in prestashop
  5. sell activation codes in prestashop
  6. sell license codes in prestashop

Associated videos: Prestashop Sell CDKeys / License keys

Module reviews: Prestashop Sell CDKeys / License keys

Average grade
4.93
Michelle2018-08-04
Maika2018-07-23
Laerte2018-06-22
Zsolt2018-06-21
Aroldo2017-12-23
Edgar2017-10-22
Zella2017-09-17
Grazia2017-03-02
Alex2016-12-30
Alberto2016-12-09
Pedro2016-12-05
Rahsaan2016-11-25
Astrid2016-10-22
Devonte2016-09-05
Aitor2016-07-25
Name2016-07-09
Angela2016-04-03
Louise2016-01-11
Baylee2016-01-08
Nikoletta2015-12-27
Stanisław2015-12-21
Vince2015-11-13
Angeline2015-09-15
Raúl2015-05-03
Nina2014-12-29
Celia2014-12-14
Abril2014-12-13
Arkadiusz2014-10-16
Madalena2014-09-26
Noël2014-09-25
Nadia2014-08-14
Richard2014-07-20
Martí2014-07-20
Joanna2014-06-06
Amari2014-04-20
Caroline2013-11-26
Jaunita2013-11-11
Ernő2013-10-15
Dixie2013-07-22
Nadir2013-07-15
Maurice2013-05-31

Frequently asked questions

Feature under construction

Associated blog posts

No blog entries associated with this product

Sell CDKeys / License keys Changelog - informations about updates

2.0.2

- added an information about purchased product to email with cdkey that is delivered from shop's back office

 

2.0.1

- added feature to auto-update stock of products when new cdkeys are added/removed/updated

- added feature to prevent adding duplicated cdkeys to database

 

2.0.0

- added automatic stock synchronization feature

- option when active automatically updates the stock of the product, it will be equal to the number of cdkeys in database

- updated module installation process (added improvements to database change process)

- due to the fact that new feature requires database change - v2.0.0 of the cdkets module requires installation

 

1.9.9

- added new email variables to use:

- {product_description}

- {product_description_short}

 

1.9.8

- added new feature to associate group of cdkeys with selected product's combination.

- cdkey will be send to customer only if customer will order selected product's combination

- new version of the module requires reinstallation

 

1.9.7

- improved module workflow in prestashop 1.5.x releases

 

1.9.6

- added list of codes to "order details" page in shop back office

- added list of codes to "order details" page on customer account, while customer checks the order details

 

1.9.5

- added feature to bulk add many codes while we add one to the shop

- you can create a list of codes and bulk add them to your codes database

 

1.9.4

- added feature to count used keys and available keys

- informations are displayed during configuration of "groups of cdkeys" section

- you can easily control the stock of cdkeys now

- version 1.9.4 requires reinstallation due to the changes in the database (module uninstallation will not affect current module configuration)

 

1.9.3

- added order reference column to "MyKeys" section (there where customers see the list of ordered cdkeys)

- added design improvements for PrestaShop 1.7

- added fixes to "internal server error" in PrestaShop 1.7

 

1.9.2

- due to the conflict between version 1.6.x and 1.7.x I decided to release separated library for prestashop 1.7

 

1.9.1

- added improvements to module workflow

- module sends cdkeys also for non-virtual products now

- module identify combinations and send codes for each combination of product that customer bought

 

1.9.0

- changed module code to support psr-2 coding standards

- module fully supports prestashop 1.7 from now!

 

1.8.9

new feature to re-send email with cd-key to customer

new possibility to edit sold cdkeys list

new possibility to add and assign cdkeys to customers accounts

you can do all of this on cd keys sold list section

 

1.8.8 funkcja która przekierowuje użytkownika na stronę logowania, gdy ten nie jest zalogowany do sklepu a próbuje zobaczyć listę swoich kluczy które kupił

1.8.7 poprawka do generowania kuponów w momencie, gdy zmienia sie status zamówienia na akceptowany przez moduł

1.8.6 poprawki do modułu związane z publikacją dodatku na oficjalnym markecie prestashop

1.8.5 wyłączenie trybu debugowania, który zostął właczony w poprzedniej aktualizacji

1.8.4 poprawki do strony konfiguracyjnej modułu, odtąd problem z "PHP NOTICE" nie pojawia się

1.8.3 poprawki do działania modułu w PrestaShop 1.5.x

1.8.2 poprawki związane z wyświetlaniem się tłumaczeń

1.8.1 poprawki do filtrowania listy kluczy po nazwie grupy, kolumna ID zamówienia w liście sprzedanych kluczy

1.8 zaktualizowane tłumaczenia emaili wysyłanych do klientów oraz poprawione pelne polskojęzyczne tłumaczenie

1.7 funkcja do wyboru grup klienckich, których obejmie zautomatyzowany proces wysyłki kodów. Klienci nie powiązani z wybranymi grupami będą musieli poczekać na akceptację zamówienia przez administratora sklepu

1.6 możliwość ręcznego dodawania pojedynczych kluczy (wcześniej był tylko import)
1.5
 dodane zostały poprawki do trybu multistore, moduł odtąd działa poprawnie w prestashop z włączonym multi-sklepem

1.4 ładowanie wielu plików CSV, w dowolnym momencie będzie można je zaimportować na nowo
1.3 poprawki dotrybu multistore związane z wysyłaniem maili
1.2 lista sprzedanych kodów wraz z szczegółami

  1. 1.1 pierwsza wersja modułu
Module price
44.99 €
34.99 €
Add product to cart

Check online demo

This is url to demo product that is a "cdkey" product. If you will order it module will send you license key.