Prestashop Migracja kont klientów z hasłami

Jeżeli poszukujesz sposobu na przeniesienie kont klientów wraz z działającymi hasłami - to jest to usługa przeznaczona dla Ciebie. Usługę przeprowadzimy kompleksowo, począwszy od eksportu danych o klientach ze starego sklepu i przeniesieniu danych do nowego sklepu. Zapewniamy, że hasła klientów będą działać nawet w sytuacji gdy przeniesiemy konta klientów z PrestaShop 1.5 / 1.6 do PrestaShop 1.7 lub 8.0

Cena usługi

74.99 €

Dodaj do koszyka

Opis usługi: Prestashop Migracja kont klientów z hasłami

To jest kompleksowa usługa, która pozwala w pełni przenieść dane klientów z jednego sklepu do drugiego. Gwarantujemy, że przeprowadona usługa przeniesie komplet danych o klientach (konta klientów oraz dane adresowe) wraz z ich poprzednio ustawionymi hasłami. Wszystkie hasła klientów będą działać poprawnie, nawet wtedy gdy migrujemy sklep ze starej wersji PrestaShop do nowej.

 

Specyfikacja migracji:

  1. instalujemy nasz moduł do eksportu klientów w Twoim starym sklepie PrestaShop (tzw. sklep źródłowy)
  2. dokonujemy eksportu wszystkich niezbędnych danych i w razie potrzeby dokonujemy obróbki plików
  3. importujemy konta klientów do Twojego nowego sklepu PrestaShop (konta klientów wraz z adresami)
  4. wprowadzamy modyfikacje do plików PrestaShop w celu wprowadzenia wstecznej komatybilności, dzieki temu hasła Twoich klientów będą działać poprawnie

 

Przykładowe zastosowanie usługi

  1. Przeniesienie klientów wraz z danymi adresowymi między różnymi sklepami PrestaShop
  2. Przeniesienie klientów ze starej wersji PrestaShop do nowej wersji PrestaShop 1.7 / 8.0
  3. Przeniesie kont klientów z działającymi hasłami użytkownika

 

W rezultacie przeprowadzonej usługi Twój nowy sklep bedzie zawierał wszystkie stare konta klientów z powiązanymi adresami oraz z działającymi hasłami

 

Czas realizacji i rzeczy niezbędne do przeprowadzenia usługi

Czas wykonania pełnej migracji kont klientów zależy od wielkości sklepu. Bezpiecznym stwierdzeniem jest fakt, że zajmuje to od 2 godzin roboczych do nawet kilkunastu, w zależności od specyfikacji konta hostingowego, ilości kont klientów itp.

 

Do przeprowadzenia usługi niezbędne są dane:

  • dostęp do FTP w celu zaaplikowania modyfikacji do sklepu
  • dostęp do zaplecza w celu przeniesienia danych i weryfikacji działania modyfikacji